Lagerwey Lokaal

Windenergie voor burgers, boeren & bedrijven

Scroll

De wind is van iedereen

Het is niet meer te ontkennen. In Nederland waait een nieuwe wind die lokale windprojecten krachtig aanblaast. De beweging van onderop. Niet zo raar uiteraard, de wind is van iedereen en ook iedereen zou moeten profiteren van meer windenergie in Nederland. Elke burger, elk lid van een energiecoöperatie, agrariër of ondernemer kan een windproject starten. Maar….. waar begint u? En hoe betrekt u de omgeving daarbij?

Lagerwey gelooft in lokale initiatieven en ondersteunt deze van harte. Lagerwey is zelf geen projectontwikkelaar maar heeft wel decennia lange ervaring op het gebied van windprojecten, bouwt zelf windturbines en beschikt over een uitgebreid netwerk van experts en duurzame doorzetters. Die kennis en ervaring delen we graag met u.

Pim de Ridder

Windmolenpark Nijmegen-Betuwe, Nederland

“Met meer dan 1300 leden zijn wij een van de grotere lokale duurzame energie coöperaties van de provincie Gelderland. Om ons project haalbaar te maken moesten we samenwerken met bedrijven die buiten de traditionele kaders denken. Lagerwey heeft daarin bewezen een goede partner te zijn. Bovenop het leveren en installeren van de turbines heeft Lagerwey bewezen dat zij ons constructief kunnen ondersteunen met het coöperatieve aspect van het project. Dit maakt ons enthousiast en wij kijken uit naar de volgende stappen in onze samenwerking in dit unieke project.”

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op.

©Tom Kisjes

Een voorbeeld van hoe het ooit begon…

Zaanse Energie Koöperatie, een 1e golf energiecoöperatie

Gedreven door de wens van lokale bewoners en boeren om eigen energie op te wekken, verschenen eind jaren ‘80 de eerste kleine windmolens in het Hollandse landschap. Het oude bedrijf Lagerwey voelde zich sterk verbonden met deze beweging en bouwde vele van deze molens, vooral in Friesland en Noord-Holland. Sommige van deze kenmerkende tweewiekers draaien nog steeds! Zoals windmolen het Windpaard van de ZEK aan de Noorderweg in Assendelft. De Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) is daarmee een energiecoöperatie van het eerste uur. Deze molen is in 1994 geplaatst en heeft reeds 3.500.000 kilowattuur opgebracht.

Helaas groeide deze eerste golf energiecoöperaties niet uit tot een belangrijke speler in de landelijke energievoorziening. De tijd was er nog niet rijp voor. Vanaf 2007 zien we echter een tweede golf energiecoöperaties ontstaan die naast zon ook vooral grootschalig met wind bezig gaan. Ook Lagerwey begon in 2006 aan een nieuw, tweede leven. Lagerwey wil zich graag opnieuw verbinden aan deze lokale coöperaties en initiatieven en hen slagkracht geven. Wanneer het provinciaal beleid dit toelaat wil ook de ZEK graag haar molen opschalen, zodat meer mensen in de Zaanse regio kunnen profiteren van lokaal opgewekte windstroom.